AdBlue bijvullen

AdBlue is een handelsnaam voor  een oplossing van ureum in gedemineraliseerd water.
Het wordt gebruikt als toevoeging voor voertuigen die diesel gebruiken.
Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator.
De bij de verbranding gevormde stikstof oxiden worden omgezet in stikstofgas en water om zodoende de voertuigen schoner te laten rijden.
U kunt bij ons terecht om AdBlue bij te laten vullen.